Felanmälan för hyresgäster

 
Lägenhet: * Lghnr: *
Kontraktsinnehavare: *
Fel anmält av: *
Telefon: *
E-post:
Felanmälan gäller: Bostad
Trapphus
Gård
Tvättstuga
Källare
Annat
Beskrivning av felet: *
Får personal från Fastbo gå in med
lägenhetsnyckel för att åtgärda felet?
Ja
Nej
Finns katt/hund i lägenheten?
Ja
Nej